+387 (0) 61 569616
·
gordan@isabegovic.com
·
Pon - Pet 08:00-16:00
Besplatna prva konsultacija
Please install and activate the "Revolution Slider" plugin to show the slides.

Advokatska kancelarija Gordan Isabegović, sa sjedištem u Tuzli, Bosna i Hercegovina, bavi se pružanjem usluga pravnog zastupanja i pravnog savjetovanja sa fokusom na oblastima građanskog, privrednog i radnog prava. Posvećenost, profesionalnost i iskrenost prema klijentima su osnovne vrijednosti kojih se pridržavamo u našem radu. Detaljnom analizom pravnog problema nastojimo ponuditi kompletno rješenje, a u okviru angažmana cijenimo sve pravne i ekonomske okolnosti da u okviru pravnih normi i na efikasan način ostvarimo prava i najbolje interese naših klijenata.
Advokatska kancelarija je specijalizovana za zastupanje i savjetovanje domaćih i stranih privrednih društava u područjima privrednog i radnog prava. U poslovnoj komunikaciji aktivno koristimo engleski jezik zbog čega smo ostvarili saradnju sa značajnim inostranim klijentima kojima pružamo kompletnu pravnu podršku njihovim investicijama u Bosni i Hercegovini. Za pravna lica nudimo i usluge outsourcinga za sve vrste pravnih poslova.
Pružamo usluge zastupanja radi pravne zaštite prava radnika i naplate potraživanja iz radnog odnosa, a u dosadašnjem radu smo ostvarili saradnju sa značajnim sindikalnim organizacijama kako u Bosni i Hercegovini, tako i u inostranstvu.
Specijalizovani smo za zastupanje pred sudovima i drugim nadležnim organima radi zaštite prava i naplate potraživanja naših klijenata u različitim oblastima prava.

  CEO & Osnivač

Područja pravne prakse

PRIVREDNO PRAVO

Zastupanje u privrednim sporovima, sastav i zastupanje pri potpisivanju poslovnih ugovora, registracija kompanija, stečajevi, likvidacije, javne nabavke

RADNO PRAVO

Pravno zastupanje i savjetovanje iz oblasti radno-pravnih odnosa

GRAĐANSKO PRAVO

Usluge zastupanja u parničnim, izvršnim, ostavinskim i drugim vanparničnim postupcima pred sudovima u Bosni i Hercegovini.

PORODIČNO PRAVO

Usluge zastupanja u svim vrstama bračnih sporova, sporovima iz odnosa roditelja i djece, zastupanja u vanparničnim postupcima

UPRAVNO PRAVO

Usluge pravnog savjetovanja i zastupanja u svim vrstama upravnih postupaka, podnošenja redovnih i vanrednih pravnih lijekova, te pokretanja upravnih sporova.

USTAVNO PRAVO I ZASTUPANJE PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

Zastupanje u postupku u slučajevima povrede prava i sloboda koje su zagarantovane Ustavom i sloboda koje su zagarantovane Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda

Besplatna prva konsultacija

Pravo je ponekad komplicirana stvar koja može uzrokovati veliki problem ako se ignoriše.